top of page

Příspěvek

Registrace DPH v České republice

Aktualizováno: 22. 9. 2023


Registrace DPH

Registrace daně z přidané hodnoty (DPH) v České republice je povinná pro osoby, které mají oficiálně registrované sídlo, provozovací místo nebo pobočku v zemi. Tento požadavek platí v případě, že jejich obrat překročí částku 2 miliony Kč během dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Je třeba si povšimnout, že jak české, tak zahraniční subjekty mají možnost dobrovolně se registrovat k DPH, a to bez ohledu na to, zda tato hranice je překročena či nikoliv.


V situacích, kdy subjekty nemají registrované sídlo, provozovací místo nebo trvalou pobočku v České republice, jsou nuceny zahájit registraci pro českou DPH při provádění zdanitelné transakce v zemi, která vyžaduje výpočet DPH. V případě zahraničních subjektů, kteří provádějí zdanitelnou transakci, musí podat žádost o registraci jako plátci DPH do 15 dnů po této transakci. V důsledku toho se automaticky stávají plátci DPH v České republice, i když nemají předchozí registraci DPH. Po dokončení tohoto procesu subjekt získá přidělené české identifikační číslo DPH.


Pro další informace o procesu registrace DPH v České republice kontaktujte našeho specialistu.

Comments


bottom of page