top of page

Příspěvek

Kam umístit sídlo společnosti

Aktualizováno: 22. 9. 2023


sídlo společnosti

Sídlo společnosti slouží jako centrální centrum pro oficiální správu podnikání. Také slouží jako hlavní bod kontaktu pro interakce s úřady. Toto požadavku se vztahuje nejen na korporační subjekty, ale také na fyzické osoby podnikající na živnostenský list. Podrobnosti o sídle firmy jsou oficiálně zaznamenány v obchodním rejstříku.


Mimo sídlo firmy mnoho podniků zakládá pobočky, kde probíhají skutečné obchodní operace. Tyto pobočky často zahrnují maloobchodní prodejny nebo dílny. Důležité je poznamenat, že oficiální sídlo firmy může být umístěno na jiné adrese než fyzická pobočka.


Požadavky na zřízení sídla firmy

Sídlo vašeho podniku musí být zřízeno na nemovitosti, pro kterou máte platný právní základ. Tato legálnost může být ověřena prostřednictvím písemného a řádně autorizovaného souhlasu vlastníka nemovitosti, který povoluje zřízení sídla firmy. Toto povolení může také pocházet od jiné oprávněné strany spojené s nemovitostí, jako je nájemce nebo zástupce. Pokud váš podnik působí z vaší stálé bytové adresy, není vyžadován explicitní souhlas.


Sídlo firmy musí být také viditelně označeno unikátním identifikačním číslem firmy ("IČ") a jejím názvem. Pro fyzické osoby podnikající na živnostenský list postačuje jméno a příjmení. Výjimku tvoří fyzické osoby podnikající na živnostenský list, které podnikají ze své vlastní bytové adresy.


I když sídlo firmy nemusí nutně být místem skutečné podnikatelské činnosti, stále je klíčové pro přijímání oficiální korespondence. Pokud jsou na adresu sídla doručeny právní dokumenty, nese za ně zodpovědnost vlastník firmy.


Dostupné možnosti pro sídlo vaší společnosti

Sídlo firmy může být zřízeno jak v bytových, tak nebytových prostorách, za předpokladu, že jsou splněny výše uvedené podmínky. Sídlo můžete zřídit:

• v pronajatém kancelářském prostoru,

• na virtuální adrese,

• na vašem vlastním majetku,

• u vás doma (v bytě nebo domě).


Pronajatý kancelářský prostor

Pronájem kancelářského prostoru je rovněž oblíbenou volbou. V tomto scénáři je nezbytné získat písemný souhlas pro zřízení sídla vaší společnosti. Pravidelné nájemní náklady budou také platit.


Virtuální adresa

Pokud nepotřebujete pravidelně fyzický kancelářský prostor, můžete ušetřit na zbytečných nákladech tím, že získáte prestižní virtuální adresu sídla firmy. Balíčky virtuálních sídel často zahrnují souhlas vlastníka nemovitosti, služby zpracování pošty a možnost zobrazit název vaší společnosti na budově.


Vlastní majetek

Další možností je použití jiné nemovitosti, kterou vlastníte, například kancelářského prostoru. Tento přístup eliminuje náklady na pronájem a nepotřebuje souhlas k zřízení sídla firmy.


Sídlo na základě vašeho trvalého bydliště

Mnoho podnikatelů preferuje použití své trvalé bytové adresy jako sídla své společnosti, ať už je tato rezidence vlastněná nebo pronajatá. Toto nabízí jednoduché řešení bez nutnosti dalšího hledání nemovitostí nebo dodatečných nákladů, ale nese určité nevýhody. Vaše domovská adresa se stává veřejně přístupnou v oficiálních záznamech. Navíc bude bytová korespondence směřována na vaši domovskou adresu a v extrémních případech mohou orgány finančního úřadu provádět inspekce.


Vybíráte si zaregistrované sídlo pro váš podnik? Kontaktujte našeho specialistu. Máme k dispozici různé možnosti, od pronajatých kanceláří po virtuální adresy.

Commentaires


bottom of page