top of page

Založení živnosti v České republice

 

Jste připraveni založit živnost v České republice? Nemusíte hledat dál! Naši specialisté se specializují na přeměnu vašich podnikatelských snů na skutečnost pomocí šitých řešení. Od zajištění právní adresy po správu registrační dokumentace.

 

Zvolte nás pro profesionální služby a oddané partnerství. Pomůžeme vám založit vaši živnost a zajistíme, že budou splněny vaše právní a obchodní požadavky, včetně zdanění, povolení a licencí.

Živnostník (OSVČ)

Živnostník je typ OSVČ, který podniká v České republice. Tato forma podnikání je vhodná pro jednotlivce, kteří chtějí založit malý podnik nebo nabízet své služby jako OSVČ.

Po registraci jsou odpovědní za správu svých vlastních daní a příspěvků na sociální zabezpečení. Jsou také povinni vést přesnou evidenci svých příjmů a výdajů a podávat pravidelná daňová přiznání.

Celkově může být provozování samostatného podnikání v České republice schůdnou možností pro jednotlivce, kteří chtějí pracovat sami na sebe a mít kontrolu nad svým vlastním podnikáním. Pokud máte střední podnik, doporučujeme zvážit založení společnosti v České republice.

Výhody založení OSVČ v ČR:

 1. Snadnost založení: Založení OSVČ je jednoduché a cenově výhodné.

 2. Plná kontrola: Máte plnou kontrolu nad obchodními rozhodnutími.

 3. Minimální kapitálové požadavky:Je potřeba nižší počáteční kapitál.

 4. Daňová efektivita:Výhodné sazby daně z příjmu fyzických osob mohou vést k daňovým úsporám.

 5. Flexibilita: Snadno se přizpůsobte měnícím se podmínkám na trhu.

 6. Žádné formality pro akcionáře: Není třeba složitého podnikového řízení.

 7. Soukromí: Vaše finanční a obchodní informace zůstávají soukromé.

 8. Nízké provozní náklady: Provozní náklady jsou obecně nižší.

 9. Snadná likvidace OSVČ: Jednoduché a cenově výhodné uzavření v případě potřeby.

 10. Větší udržení zisku: Všechny zisky z podnikání si ponecháte.

Založení OSVČ v ČR má určité výhody

Strategická poloha

Česká republika má strategickou polohu v srdci Evropy a poskytuje snadný přístup na trhy západní i východní Evropy. Tato centrální poloha z něj činí příznivé centrum pro podnikatele zabývající se mezinárodním obchodem.

Prostředí přátelské k podnikání

Česká republika nabízí podnikatelské prostředí se stabilní ekonomikou, nízkou inflací a nízkými sazbami korporátních daní. Regulační rámec je transparentní a usnadňuje orientaci v právních požadavcích.

Přístup na trhy EU

Česká republika jako členský stát Evropské unie poskytuje přístup na trh s více než 446 miliony spotřebitelů. Díky tomu je pro živnostníky atraktivní základnou pro vstup na trh EU.

Produktové plány

Poskytujeme poradenství v záležitostech českého živnostenského práva a jménem Klientů vyřizujeme veškeré záležitosti týkající se založení OSVČ.
 

 • Zastoupíme vás před úřady

 • Budete mít profesionální účetní

 • Po celou dobu budete mít k dispozici poradce

Hanging Cubes

1

Basic

 1. Registrace OSVČ na živnostenském úřadě

 2. Registrace pro daňové účely na finančním úřadě

 3. Registrace OSVČ na České spravě sociálního zabezpečení

2

Standard

 1. Registrace OSVČ na živnostenském úřadě

 2. Registrace pro daňové účely na finančním úřadě

 3. Registrace OSVČ na České spravě sociálního zabezpečení

 4. Roční sídlo

3

Full

 1. Registrace OSVČ na živnostenském úřadě

 2. Registrace pro daňové účely na finančním úřadě

 3. Registrace OSVČ na České spravě sociálního zabezpečení

 4. Roční sídlo

 5. Účetnictví

Naše doplňkové služby:

 • Založení firmy a pobočky společnosti

 • Likvidace OSVČ

 • Účetníctví

 • Virtuální sídlo

 • Pomoc s otevřením bankovních účtů

 • Sepisování a sjednávání článků obchodních smluv, pracovních smluv

 • Pomoc s žádostmi o živnostenské oprávnění

Jak to funguje?

1

2

3

4

Konzultace s naším právním poradcem

Vyzvednutí dokumentů

Založení OSVČ

Po registraci, vám zašleme dokumenty a můžete začít podnikat

Často kladené otázky

Co jsou živnostníci v České republice?

Živnostníci, v České republice označovaní také jako „osvč“ (Osoba samostatně výdělečně činná), jsou fyzické osoby, které samostatně provozují a řídí své vlastní podnikání. Tato obchodní struktura se vyznačuje tím, že živnostník je jediným vlastníkem a osobně odpovídá za dluhy a závazky podniku. To znamená, že v případě finančních potíží nebo právních problémů je ohrožen osobní majetek živnostníka.

bottom of page