top of page

Příspěvek

Jak založit společnost s ručením omezeným

Aktualizováno: 3. 10. 2023


založit společnost

Pokud podnikatel uvažuje o založení společnosti s ručením omezeným, jistě se zajímá, jak dlouho bude trvat, než bude moci začít podnikat. Celý proces začíná sestavením obchodního plánu, vymyšlením názvu firmy a přípravou nezbytných dokumentů nutných k založení s.r.o.


Obvyklý postup založení s.r.o. probíhá následovně: nejprve je nutné sepsat společenskou smlouvu u notáře, v případě základního kapitálu nad 20 000 Kč je třeba založit bankovní účet, dále je potřeba ohlásit živnost, provést zápis do obchodního rejstříku a zaregistrovat společnost u finančního úřadu k daní z příjmu.


Notář

Notář zakládá společnost s.r.o. formou notářského zápisu.


Založení účtu v bance

Pokud je základní kapitál vyšší než 20 000 Kč, je nutné jej složit na bankovní účet. K založení účtu banka vyžaduje náhled na originál nebo ověřenou kopii zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy a poté se provede splacení kapitálu převodem nebo hotovostním vkladem.


Ohlášení živnosti

Získání živnostenského oprávnění se liší podle typu podnikání. U volných živností nejsou (kromě dvou výjimek) žádné speciální požadavky, ale u řemeslných a vázaných živností je potřeba mít odpovídající vzdělání nebo praxi (případně obojí) k provozování dané živnosti. U koncesovaných živností může být zapotřebí zapojení odborného úřadu nebo ministerstva.


Zápis do obchodního rejstříku

Jakmile jsou všechny dokumenty připraveny, může podnikatel požádat notáře nebo soud o zápis do obchodního rejstříku. Společnost s.r.o. vzniká dnem zápisu do rejstříku a podnikatel může začít podnikat.


Registrace k dani z příjmu

Posledním povinným krokem je registrace u finančního úřadu k daní z příjmu. Registrace probíhá přes online systém a úřad po provedení zaslání potvrzení s přidělením daňového identifikačního čísla (DIČ).


Časová náročnost založení společnosti s.r.o. závisí na různých faktorech. Rozdíl může být, zda podnikatel založí společnost sám nebo s pomocí odborníka. Délku vyřízení také ovlivňuje druh živnosti, kterou podnikatel provozuje. Pokud si vše zařizuje sám, nelze přesně určit, jak dlouho bude čekat na úřadech, jak dlouho bude sepisovat smlouvy nebo jednat o názvu, sídle nebo jednatelích. V ideálním případě lze podnikat za 2-3 týdny, ale podnikatel by měl počítat s tím, že vyřízení veškerých formalit může trvat až měsíc.


Využitím služeb AMS Europe s.r.o. může být celá procedura založení s.r.o. vyřízena standardně do 7 pracovních dní, nebo v rychlejší variantě za 3 pracovních dní.


Pokud nevíte, jak založit společnost, nebo se nechcete zatěžovat tímto náročným procesem, kontaktujte naše odborníky.

Comments


bottom of page