top of page

Svatá Lucie

Občanství za investice

Investiční programy na Svaté Lucii

Státní občanství na Svaté Lucii prostřednictvím investice nabízí několik investičních cest:

 

 1. Národní ekonomický fond (NEF): Uchazeči mohou poskytnout nevratný příspěvek do NEF, začínající od 100 000 USD pro jednotlivého uchazeče nebo 140 000 USD pro rodinu až čtyř osob.

 2. Investice do vládních dluhopisů: Investice do vládních dluhopisů bez úrokového nárůstu, s minimální hodnotou 300 000 USD (plus správní poplatek ve výši 50 000 USD). Tyto dluhopisy musí být drženy po dobu minimálně pěti let.

 

Výhody občanství Svaté Lucie

 

Získání svaté lucijského občanství prostřednictvím investice nabízí mnoho výhod:

 

 • Bezvízové cestování: Státní občané Svaté Lucie mají bezvízový přístup do více než 145 zemí, včetně EU, Velké Británie a Hongkongu.

 • Státní občanství Svaté Lucie pro členy rodiny: Program státního občanství Svaté Lucie nabízí rodinný přístup a umožňuje zařazení různých členů rodiny do žádosti. Obvykle sem patří manžel(ka) hlavního uchazeče, závislé děti do 30 let a rodiče ve věku 55 let a více.

 • Globální obchodní příležitosti: Exploreujte obchodní podniky a investice v stabilním a podnikatelsky přívětivém prostředí.

 • Kvalita života: Zažijte přírodní krásu Karibiku, tropické klima a bohaté kulturní dědictví.

 • Vzdělání a zdravotní péče: Přístup k vysoké kvalitě vzdělání a zdravotní péči.

 

Časový rámec zpracování

 

Zpracování žádosti o svaté lucijské občanství prostřednictvím investice je známé pro svou efektivitu. Obvykle mohou uchazeči očekávat zpracování svých žádostí během relativně krátkého období 3 - 4 měsíců, což zajistí rychlou cestu k získání občanství v této krásné karibské zemi. Tento zjednodušený proces umožňuje investorům těžit z výhod Svaté lucijského občanství bez zbytečných prodlev.

 

Postup pro získání občanství Svaté Lucie za investice

 

Postup zahrnuje několik klíčových kroků:

 

 1. Podání žádosti: Uchazeči podávají své žádosti spolu s veškerými požadovanými dokumenty.

 2. Důkladná kontrola a due diligence: Důkladný kontrolní a due diligence proces posuzuje oprávněnost a plnění uchazeče.

 3. Investice: Po schválení due diligence uchazeči provádějí požadovanou investici do vybraného programu.

 4. Schválení státního občanství: Žádost prochází procesem hodnocení a po schválení je uděleno svaté lucijské občanství.

 

Požadavky pro získání občanství Svaté Lucie za investice

 

Pro získání svaté lucijského občanství prostřednictvím investice musí uchazeči splnit určité kritéria:

 • Provést požadovaný finanční příspěvek nebo investici.

 • Projít kontrolou due diligence.

 • Nemít trestní záznam.

 • Prokázat skutečný závazek vůči Svaté Lucii.

 

Dvojí občanství Svatá Lucie

Státní občanství Svaté Lucie umožňuje dvojí občanství, což uchazečům poskytuje flexibilitu ponechat si své stávající občanství a zároveň využívat výhod svaté lucijského občanství.

bottom of page