top of page

Polsko

Pomáháme klientům a jejich rodinám na složité cestě přestěhování do Polska a získání povolení k pobytu. Náš zkušený tým poskytuje individuální podporu na každé fázi: od porozumění různým imigračním programům v Polsku až po obdržení povolení k pobytu.

Výhody povolení k pobytu v Polsku

Přístup na evropský trh práce

Polské povolení k pobytu umožňuje držitelům žít a pracovat v Polsku, což poskytuje přístup na dynamický a rozmanitý polský pracovní trh. To je zvláště výhodné pro profesionály a kvalifikované pracovníky hledající příležitosti v rostoucí ekonomice.

Cesta k trvalému pobytu a občanství

Držení dočasného povolení k pobytu v Polsku může být krokem směrem k získání trvalého pobytu a polského občanství.

Svoboda pohybu v schengenském prostoru

Polsko je součástí Schengenského prostoru, což znamená, že rezidenti mohou cestovat volně do dalších zemí Schengenského prostoru bez potřeby dalších víz. Toto je ideální pro ty, kteří chtějí prozkoumat Evropu, ať už pro dovolenou, podnikání nebo studijní účely.

Sloučení rodiny

Polské povolení k pobytu umožňuje sjednocení rodiny. To je zvláště výhodné pro ty, kteří chtějí zajistit, aby jejich blízcí příbuzní mohli žít společně a zároveň využívat výhod pobytu v EU.

Vysoce kvalitní vzdělávání a zdravotní péče

Rezidenti v Polsku mají přístup k vysokokvalitnímu vzdělání a zdravotní péči. Polský vzdělávací systém, zejména vysokoškolské vzdělání, má významné postavení na mezinárodní úrovni. Zdravotní systém v Polsku je komplexní a poskytuje jak veřejné, tak soukromé zdravotní možnosti.

Dostupné životní náklady

V porovnání s mnoha jinými evropskými zeměmi Polsko nabízí relativně dostupné náklady na život. To zahrnuje nižší náklady na bydlení, potraviny, dopravu a zábavu.

Dostupné programy

O pracovním povolení v Polsku

 

Pracovní povolení je jedním z nejběžnějších způsobů získání povolení k pobytu v Polsku. Toto povolení umožňuje klientovi a jeho rodině získat povolení k pobytu na období dvou let. Základním požadavkem pro získání povolení k pobytu je pracovní smlouva, na základě které je klient pozván pracovat pro společnost v Polsku.

 

Požadavky na žadatele

 

  • Žádný trestní záznam, žádná porušení vízových režimů Evropské unie a žádné fiktivní manželství.

  • Školní diplom.

  • Vlastní nebo pronajaté bydlení v Polsku: musí být předložen důkaz o bydlišti v Polsku.

  • Sloučení rodiny: manžel(ka) a děti do 18 let.

 

Časový rámec zpracování

 

Typická doba zpracování polského pracovního povolení se pohybuje od jednoho do několika měsíců. V průměru by to mohlo trvat 2 až 3 měsíce od podání žádosti do vydání povolení.

 

Postup krok za krokem pro získání povolení k pobytu v Polsku

 

  1. Úvodní konzultace: Během konzultace probíráme vaše potřeby a určíme vhodný typ práce.

  2. Příprava dokumentů: Pomáháme vám při přípravě a shromažďování veškerých potřebných dokumentů.

  3. Podání žádosti: Náš tým odborně zajišťuje podání vaší žádosti příslušným úřadům.

  4. Příprava na pohovor: Pokud je to potřeba, poskytujeme komplexní přípravu na jakékoli pohovory.

  5. Sledování a vyřízení: Informujeme vás během celého rozhodovacího procesu a pomáháme s vyzvednutím vaší pobytové karty po schválení.

 

Dvojí občanství v Polsku

 

Polsko uznává dvojí občanství. To znamená, že polský občan může mít občanství jiné země, aniž by ztratil polské občanství. Stejně tak Polsko nevyžaduje, aby cizí státní příslušníci, kteří se stanou polskými občany, se vzdali svého předchozího státního občanství.

Často kladené otázky

Co je to polské povolení k pobytu?

Polské povolení k pobytu je právní dokument, který umožňuje státním příslušníkům zemí mimo EU žít v Polsku po určitou dobu. Toto povolení lze získat různými způsoby, jako je zaměstnání, vzdělání, obchodní investice nebo sloučení rodiny. Povolení uděluje držiteli právo žít, pracovat a využívat sociální služby v Polsku.

bottom of page