top of page

USA

Specializujeme se na pomoc jednotlivcům a rodinám orientovat se ve složitém procesu imigrace do USA a získání trvalého pobytu. Náš tým odborníků nabízí personalizované poradenství na každém kroku, od porozumění různým programům trvalého pobytu až po úspěšné dokončení procesu žádosti. Pomůžeme vám odemknout dveře k vašemu americkému snu!

Výhody zelené karty v USA

Legální a trvalý pobyt

Zelená karta zaručuje právo trvale žít ve Spojených státech. Je to stabilní a bezpečný stav, který nevyžaduje časté obnovení, na rozdíl od dočasných víz.

Sloučení rodiny

Držitelé zelené karty mohou sponzorovat nejbližší rodinné příslušníky (manžela/manželku a svobodné děti do 21 let) k trvalému pobytu, čímž pomáhají sbližovat rodiny v USA.

Svoboda cestování

Držitelé zelené karty mohou cestovat do a ze Spojených států s menšími omezeními než držitelé dočasných víz. Pro zachování statusu trvalého pobytu však platí určitá cestovní omezení.

Finanční půjčky a úvěry

Držení Zelené karty může usnadnit získání osobních půjček, hypoték a kreditních karet, protože finanční instituce často zohledňují status pobytu.

Cesta k americkému občanství

Po splnění určitých požadavků na pobyt a dalších podmínek způsobilosti mohou osoby s trvalým pobytem požádat o americké občanství a získat tak právo volit a být držitelem amerického pasu.

Přístup ke zdravotní péči

Držitelé zelené karty mají přístup ke komplexním zdravotnickým službám a mají právo na pojištění v souladu se Zákonem o dostupné zdravotní péči (program Obamacare) prostřednictvím trhu zdravotního pojištění.

Dostupné programy

O vízu EB-5 v USA

 

Vízový program EB-5 je vládní iniciativa Spojených států navržená ke stimulaci hospodářského růstu prostřednictvím zahraničních investic. Program EB-5, který byl představen v roce 1990, umožňuje mezinárodním investorům a jejich nejbližším rodinným příslušníkům stát se zákonnými trvalými rezidenty – běžně známými jako držitelé zelené karty – ve Spojených státech. Tento program je průvodcem pro ty, kteří se nejen chtějí podílet na investicích do americké ekonomiky, ale také si přejí založit život ve Spojených státech, zemi známé svými příležitostmi a svobodami.

 

Požadavky na žadatele o vízum EB-5

 

Pro získání víza EB-5 musí kandidáti splňovat následující kritéria:

 • Věk nad 18 let.

 • Prokázat legální zdroj příjmů.

 • Mít čisté trestní rejstříky.

 • Nesmí podléhat žádným současným sankcím.

Navíc, investoři mohou do své žádosti o vízum zahrnout své nejbližší rodinné příslušníky, což zahrnuje manžely a všechny neprovdané děti do 21 let. Je důležité poznamenat, že právo na účast se vztahuje na dospělé děti pouze pokud nejsou ženaté či vdané.

 

Výdaje spojené s žádostí o vízum EB-5

 

IInvestice do programu EB-5 přináší určitá rizika. Proto spolupracujeme s důvěryhodnými regionálními centry, která pečlivě vybírají a hodnotí investiční projekty, aby minimalizovala tato rizika. Obvykle se očekává návrat investovaných prostředků po ukončení investičního cyklu projektu, což trvá zhruba 5 až 7 let. Ve Spojených státech existuje přibližně 640 regionálních center. Požadovaná minimální investice se liší v závislosti na geografické poloze projektu.

 

Investoři si mohou vybrat:

 • Investovat minimálně 800,000 USD do projektů umístěných v oblasti cílené zaměstnanosti, která se obvykle vyznačuje vyšší nezaměstnaností nebo venkovským prostředím.

 • Případně investovat alespoň 1,050,000 USD do projektů umístěných mimo tyto cílené oblasti zaměstnanosti.

 

Postup pro získání americké zelené karty krok za krokem

​​

 1. Počáteční due diligence: Společnost AMS Europe provádí předběžné hodnocení s cílem připravit investora na náročnou a detailní kontrolu, kterou vyžaduje žádost o vízum EB-5. Úvodní kontrola slouží k identifikaci a eliminaci potenciálních problémů, které by mohly ovlivnit úspěch žádosti. Kvalifikovaní odborníci zabývající se dodržováním předpisů proti praní špinavých peněz provedou toto hodnocení s důrazem na nuance komplexní kontroly v různých zemích. Celý proces je plně důvěrný a vyžaduje pouze fotokopii pasu od investora.

 2. Kompilace dokumentů: Právní tým AMS Europe určuje nezbytné dokumenty pro žádost o vízum EB-5. Investoři poskytují originály dokumentů, které jsou následně přeloženy, notářsky ověřeny a právně potvrzeny. Tyto dokumenty jsou podány vybranému Regionálnímu Centru společně s americkým imigračním právníkem, který asistuje při podání petice. Regionální Centrum poskytuje kompletní soubor dokumentů, včetně průvodního dopisu, obchodního plánu, ekonomického zprávy a potvrzení o provozu Centra.

 3. Splnění podmínek investice: Před podáním žádosti o vízum EB-5 musí žadatel převést investice do vybraného projektu. Regionální Centrum je zodpovědné za vytvoření 10 plnohodnotných pracovních míst. Zástupci Centra také informují investora o finančních vyhlídkách projektu a souvisejících rizicích.

 4. Podání žádosti o vízum EB-5: Investor podává petici I-526E, oficiální žádost o vízum EB-5, pod vedením imigračního právníka, který garantuje přesnost všech dokumentů a asistuje při vyplňování formuláře. Obvykle jsou dokumenty podány na americkém konzulátu v zemi občanství investora nebo v případě, že investor již pobývá ve Spojených státech na jiném vízu, je podání prováděno v Úřadu pro občanství a imigraci USA (USCIS).

 5. Přezkoumání žádosti: USCIS pečlivě zkoumá žádost o vízum EB-5, což může trvat 3 až 4 roky.

 6. Získání Podmíněné Zelené Karty: Po schválení petice na vízum EB-5 USCIS investor pokračuje do Spojených států a podává formulář I-485 k získání Podmíněné Zelené Karty. USCIS plánuje sezení na biometrii a v některých případech i pohovor s žadatelem. Zpracování této petice obvykle trvá kolem šesti měsíců, po kterých jsou investorovi a jeho rodině uděleny Podmíněné Zelené Karty.

 7. Získání americké Zelené Karty: Po dvou letech schválení v rámci programu EB-5 má investor právo žádat o trvalý pobyt podáním formuláře I-829 do USCIS za účelem odstranění podmínek z jeho pobytu. Tento proces podání žádosti může trvat další tři roky.

Dvojí občanství v USA

 

Spojené státy umožňují dvojí občanství, což jednotlivcům umožňuje udržet si občanství ve své původní zemi a zároveň využívat občanských práv ve Spojených státech. To zahrnuje právo hlasovat ve volbách v USA, držení dvojitých pasů a schopnost svobodně žít a pracovat v obou zemích.

Často kladené otázky

Co je zelená karta USA?

Americká zelená karta, oficiálně známá jako Permanent Resident Card, uděluje jednotlivcům oprávnění trvale žít a pracovat ve Spojených státech. Držitelé zelené karty jsou právně známí jako zákonní stálí rezidenti (LPR) v USA. Tento status je zásadním krokem k americkému občanství a nabízí různé výhody včetně flexibility zaměstnání, přístupu ke vzdělání a nároku na určité vládní benefity.

bottom of page