top of page

Černá Hora

Pobyt a občanství za investice

Investční programy Černá Hora

Aby byli účastníci oprávněni k účasti v programu, mají žadatelé dvě možnosti investic: mohou investovat 250 000 eur do vládou schválené nemovitosti nacházející se v severní oblasti nebo 450 000 eur do jižní oblasti. Kromě toho jsou investoři povinni darovat 100 000 eur černohorské vládě. Je důležité poznamenat, že žadatelé nejsou povinni trvale bydlet v Černé Hoře, aby si podrželi státní občanství. Navíc rodiny jsou povinny strávit celkem pět dnů v zemi během pětiletého období.

 

Výhody občanství Černé Hoře

 

Program Občanství Černé Hoře prostřednictvím investic otevírá dveře k několika klíčovým výhodám:

 • Bezvízové cestování: Těšte se na bezvízový vstup nebo získání víza po příjezdu do více než 120 destinací, včetně Schengenského prostoru v Evropě, Ruska a Turecka.

 • Bezvízové cestování do USA: Černohorci mají také povoleno žít a pracovat ve Spojených státech amerických díky programu E-2 Treaty.

 • Občanství pro členy rodiny: Žadatel a jeho rodinní příslušníci jsou uděleni plné občanství.

 • Investiční příležitosti: Program Černé Hoře podporuje investice, které přispívají k ekonomickému růstu země. Investoři mají možnost účastnit se a těžit z rostoucího trhu s nemovitostmi v Černé Hoře.

 • Daňové výhody: Černá Hora nabízí příznivé daňové prostředí, včetně absence daně z majetku, dědické daně nebo darovací daně. Tento daňový režim je zvláště atraktivní pro jednotlivce s vysokým majetkem.

 • Vzdělání a zdravotnictví: Černá Hora nabízí vysokou kvalitu vzdělávacích a zdravotních systémů pro občany a jejich rodiny, což zajišťuje přístup k špičkovým službám.

 • Bezpečnost a stabilita: Černá Hora je známá svou politickou stabilitou a závazkem k právnímu státu, což poskytuje bezpečné prostředí pro obyvatele a investory.

 

Časový rámec pro zpracování

 

Jedním z výrazných rysů programu Občanství Černé Hoře prostřednictvím investic je jeho efektivita. Žadatelé obvykle mohou očekávat, že obdrží své černohorské pasy do pouhých 8-12 měsíců od data podání žádosti. Toto rychlé zpracování jej činí jedním z nejrychlejších způsobů získání evropského občanství prostřednictvím investic.

 

Postup získání černohorského občanství prostřednictvím investic

 

Proces získání černohorského občanství prostřednictvím investic zahrnuje následující kroky:

 

 1. Podání žádosti: Podání žádosti spolu s požadovanými dokumenty a podrobnostmi o vaší zvolené investici.

 2. Due Diligence: Černohorská vláda provádí komplexní posouzení povahy, které obvykle trvá několik měsíců.

 3. Investice: Splnění finančního závazku stanoveného vaší zvolenou investiční možností.

 4. Schválení občanství: Po úspěšném due diligence a investici obdrží žadatelé schválení černohorského občanství.

 5. Naturalizace: Účast na slavnostní přísaze a získání černohorského pasu, čímž se oficiálně stáváte černohorským občanem.

 

Požadavky pro získání černohorského občanství prostřednictvím investic

 

Aby byli oprávněni získat černohorské občanství prostřednictvím investic, musí žadatelé splnit konkrétní požadavky, včetně:

 • Prošetření minulosti: Žadatelé musí podstoupit důkladný proces posouzení povahy, aby se zajistilo, že jsou vhodní pro černohorské občanství.

 • Investice: V závislosti na zvolené investiční cestě musí žadatelé učinit požadovaný finanční příspěvek, obvykle formou investic do nemovitostí nebo příspěvků na rozvojové projekty.

 

Dvojí občanství v Černé Hoře

 

Černá Hora umožňuje dvojí občanství, což investorům poskytuje flexibilitu k podr

žení svého původního státního občanství při držení černohorského občanství. Tato jedinečná možnost nabízí mnoho výhod pro mezinárodní obchodní aktivity a cestování.

bottom of page