top of page
BLOG-2099x600-Crypto-da-kuk-iStock-by-Getty-Images-iStock-1317587887_edited.jpg

Krypto licence v České republice

Společnost AMS Europe nabízí unikátní služby pro společnosti, které se chtějí zapojit do podnikání v oblasti kryptoměn a FinTech v České republice – zemi s jednou z nejpřitažlivějších jurisdikcí v Evropské unii i na světě. Naše specializace spočívá v asistenci při získávání licencí pro operace s kryptoměnami v České republice, což vám brzy umožní nabízet kvalitní služby v oblasti obchodování s kryptoměnami a digitálními aktivy vašim klientům. Spoluprací s námi získáte spolehlivého partnera, který vám pomůže efektivně dosáhnout úspěchu v této rychle se vyvíjející oblasti.

O krypto Licence v České republice

Krypto licence v České republice je oficiální povolení udělované vládními orgány, které umožňuje společnostem legálně provádět obchodní činnosti související s kryptoměnami. To zahrnuje služby jako je směna kryptoměn, správa krypto aktiv a provádění ICO (Initial Coin Offerings). Získání takové licence v České republice vyžaduje splnění určitých podmínek, včetně dodržování regulatorních požadavků, poskytnutí nezbytných dokumentů a dodržování pravidel AML (proti praní špinavých peněz) a KYC (poznání vašeho zákazníka). Licencování v České republice poskytuje přístup na trhy EU a zvyšuje důvěru zákazníků.

Obecný přehled: Finanční analytický úřad (FAU) je hlavním dozorovým orgánem odpovědným za regulaci virtuálních aktiv v České republice.

Typ licence: Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem licence umožňuje společnostem poskytovat služby související s virtuálními aktivy, jako je nákup, prodej, skladování, správa, převod nebo zprostředkování nákupu nebo prodeje virtuálních aktiv.

Výhody otevření krypto společnosti v České republice

Rychlý proces registrace

Získání krypto licence v České republice je rychlý proces, který obvykle trvá pouze 3 až 4 týdny. Celý postup můžete dokončit na dálku, což eliminuje potřebu osobních návštěv, a činí to tak pohodlnou možností pro podnikatele.

Globální dostupnost

Česká krypto licence vám poskytuje možnost pracovat s klienty na celosvětové úrovni. Vaše licence je mezinárodně uznávaná, což vám umožňuje oslovit širokou zákaznickou základnu mimo hranice České republiky.

Jasné a minimální požadavky

Česká republika nabízí jednoduchý a transparentní proces registrace. Pro založení kryptospolečnosti v České republice je vyžadován pouze ve výši 1 Kč základního kapitálu. Kromě toho je potřeba pouze jeden zakladatel a jednatel, přičemž mohou být rezidenty jakékoliv cizí země.

Soulad s předpisy

Provozování činnosti s českou licencí na kryptoměny zajišťuje plné dodržování místních i mezinárodních regulačních předpisů. Tato shoda nejen snižuje právní rizika, ale také zvyšuje vaši pověst jako spolehlivého a důvěryhodného poskytovatele kryptoslužeb.

Různorodé služby

Držení české licence na kryptoměny umožňuje nabízet širokou škálu služeb klientům, včetně směny kryptoměn, služeb peněženek, úschovných řešení a transakcí.

Rozšíření podnikání

S licencí na kryptoměny můžete průzkumovat nové horizonty a obchodní příležitosti v rámci průmyslu kryptoměn. Ať už se jedná o spuštění inovativních finančních produktů nebo partnerství se zavedenými finančními institucemi, licence otevírá dveře k růstu a diverzifikaci.

Požadavky na získání licence na kryptoměny v České republice

Pro získání licence na kryptoměny v České republice musí klienti splnit několik konkrétních a podrobných požadavků:

 • Registrace právnické osoby: Registrace společnosti v České republice, včetně kroků jako výběr unikátního názvu společnosti, získání sídla, příprava zakládacích dokumentů, otevření firemního bankovního účtu a vklad základního kapitálu.

 • Základní kapitál: Společnost potřebuje určitou výši základního kapitálu, přičemž minimální požadavek pro společnost s r.o. (společnost s ručením omezeným) je 1 Kč.

 • Dodržování AML/CFT: Interní dokumentace musí splňovat přísné zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu, včetně identifikace zákazníků, monitorování transakcí a školení zaměstnanců.

 • Jmenování MLRO: Určení pověřené osoby pro hlášení o praní špinavých peněz (MLRO) v České republice zahrnuje přidělení jednotlivce, který je zodpovědný za zajištění dodržování AML/CFT v rámci společnosti. Tato role zahrnuje dohled nad implementací politik, postupů a kontrol společnosti proti praní špinavých peněz, stejně jako hlášení jakékoliv podezřelé činnosti příslušným orgánům.

 • Čistý trestní rejstřík: Získání nedávných (ne starších než 3 měsíce) výpisů z trestního rejstříku pro ředitele a akcionáře.

 • Oznámení oficiálním orgánům: Povinné hlášení zahájení činností souvisejících s kryptoměnami finančním regulačním úřadům.

Produktové plány

Nabízíme kompletní spektrum služeb pro registraci licencí na kryptoměny v České republice, včetně komplexní podpory na každém kroku procesu. Náš tým odborníků poskytuje asistenci při získávání všech potřebných dokumentů, včetně vypracování politik AML a KYC. Nabízíme také další služby, jako jsou účetní služby, poskytování právního sídla a příprava požadované dokumentace. Naším cílem je zjednodušit a urychlit proces registrace licencí na kryptoměny v České republice, snížit byrokratické překážky a zajistit plné dodržování všech regulačních požadavků.

webp_image_2400x1016_65944b6f73800.webp

1

Basic

 1. Založení společnosti

 2. Registrace krypto licence

 3. Příprava politiky AML/CFT

 4. Registrace MLRO u FAU

 5. Sídlo společnosti na 1 rok

2

Standard

 1. Založení společnosti

 2. Registrace krypto licence

 3. Příprava politiky AML/CFT

 4. Registrace MLRO u FAU

 5. Sídlo společnosti na 1 rok

 6. Účetní služby

 7. Bankovní účet

3

Full

 1. Založení společnosti

 2. Registrace krypto licence

 3. Příprava politiky AML/CFT

 4. Registrace MLRO u FAU

 5. Sídlo společnosti na 1 rok

 6. Účetní služby

 7. Bankovní účet

 8. Externí MLRO

Doba registrace krypto licence v České republice

Proces získání krypto licence v České republice zahrnuje několik odlišných kroků, každý s vlastním časovým rámcem. Obvykle celý proces trvá od 3 do 4 týdnů, ale je důležité připravit se na potenciální zpoždění.

Časový rámec registračního procesu:

 1. Registrace společnosti a krypto licence: Proces registrace společnosti a získání krypto licence obvykle trvá od 1 do 2 týdnů. Tento časový rámec zahrnuje vyplnění všech nezbytných dokumentů a splnění regulatorních požadavků.

 2. Vypracování politiky AML: Vypracování politiky proti praní špinavých peněz (AML) je klíčovým krokem a může trvat přibližně 1 až 2 týdny. Toto zahrnuje vytvoření komplexních pravidel a postupů pro prevenci a detekci aktivit praní špinavých peněz v rámci organizace.

 3. Registrace MLRO u FAU: Registrace odpovědného za dodržování AML u Finanční analytické jednotky (FAU) může být dokončena během 1 až 5 dnů. Tento krok je zásadní pro dodržování compliance a zahrnuje odeslání nezbytné dokumentace k schválení FAU.

Postup registrace krypto licence v České republice krok za krokem

Proces registrace krypto licence v České republice probíhá na dálku a nevyžaduje osobní přítomnost klienta. Proces zahrnuje několik klíčových fází:

 

 1. Založení společnosti v ČR: Prvním krokem je založení právnické osoby v České republice. Nejčastěji používanou formou je S.R.O. (společnost s ručením omezeným). Minimální základní kapitál může činit již 1 českou korunu (Kč).

 2. Registrace krypto licence: Po registraci společnosti naši specialisté zajistí podání žádosti do Českého živnostenského rejstříku se záměrem poskytovat služby spojené s virtuálním aktivem.

 3. Dodržování pravidel a nařízení: Vývoj politiky AML/KYC, pravidel pro kontrolu a sledování rizik a také vedení záznamů o finančních operacích.

 4. Oznámení regulačnímu orgánu FAU: Určení kontaktní osoby pro komunikaci s regulátorem a odpovědného za AML (MLRO) pro podávání oznámení o podezřelých a nestandardních transakcích regulátorovi. Určení kontaktních osob je nutné písemně oznámit FAÚ.

 5. Nastavení provozu: Vytvoření nezbytného operačního rámce, což zahrnuje otevření bankovního účtu nebo integraci platebního systému, registraci k DPH a nastavení účetnictví pro zajištění přesného sledování finančních toků a dodržování předpisů. Tento krok je zásadní pro správu jak fiat, tak i kryptoměnových transakcí, umožňuje jasnou finanční evidenci a dodržování daňových povinností.

 6. Zahájení činnosti společnosti: Po dokončení výše uvedených kroků může společnost zahájit svou provozní fázi. To zahrnuje skutečné zahájení činností souvisejících s kryptoměnami, jako jsou směnárenské služby nebo úložná řešení. Společnost musí zajistit, aby všechny operace byly v souladu se zavedenými zásadami AML/KYC a regulačním rámcem. Neustálé sledování a aktualizace provozních procesů, stejně jako pravidelné podávání zpráv FAÚ a dalším příslušným regulačním orgánům, jsou zásadní pro udržení souladu a přizpůsobení se jakýmkoli změnám v regulačním prostředí.

Co je potřebné po registraci kryptoměnové společnosti v České republice?

Po registraci kryptospolečnosti v České republice existuje několik klíčových požadavků a kroků, které musíte dodržet, abyste zajistili soulad a úspěšné fungování:

 1. Soulad s předpisy AML: Kryptomilové společnosti v České republice musí dodržovat zákony proti praní špinavých peněz (AML). To zahrnuje implementaci postupů pro hloubkovou kontrolu zákazníka, hlášení podezřelých transakcí a vedení záznamů.

 2. Daňové povinnosti: Společnost se musí registrovat u českých finančních úřadů a plnit své daňové povinnosti, které mohou zahrnovat daň z příjmu, DPH a další příslušné daně. Konkrétní daňové povinnosti závisí na činnosti a transakcích společnosti.

 3. Ochrana údajů: Dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je povinné, pokud společnost zpracovává osobní údaje obyvatel EU.

 4. Finanční výkaznictví a účetnictví: Společnost musí vést řádné účetní záznamy a předkládat roční účetní závěrku. Požadavky na účetní výkaznictví se mohou lišit v závislosti na velikosti a povaze společnosti.

 5. Průběžné monitorování souladu: Společnost musí nepřetržitě sledovat, jak dodržuje všechny příslušné zákony a předpisy. To zahrnuje neustálý přehled o změnách v legislativě, které by mohly ovlivnit její provoz.

 6. Ochrana spotřebitele: Zajištění toho, aby služby byly poskytovány způsobem, který je spravedlivý a transparentní, s odpovídající ochranou spotřebitelů. To zahrnuje jasné sdělení podmínek služby, rizik a jakýchkoli poplatků.

 7. Registrace skutečných vlastníků: Společnosti musí své skutečné vlastníky zapsat do českého obchodního rejstříku v rámci své povinnosti transparentnosti.

 8. Opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti: Implementace robustních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti na ochranu před neoprávněným přístupem, narušením dat a dalšími kybernetickými hrozbami je pro kryptospolečnosti zásadní.

Tyto požadavky mohou podléhat změnám a aktualizacím, proto je důležité, aby společnosti působící v kryptoprostoru zůstaly informovány a hledaly právní pomoc, aby zajistily dodržování. Regulační pokyny od České národní banky nebo konzultace s našimi právními experty specializovanými na kryptoregulace v České republice mohou poskytnout podrobnější a konkrétnější pokyny šité na míru fungování společnosti.

Často kladené otázky

Co je krypto licence v České republice?

Krypto licence v České republice označuje regulatorní schválení potřebné pro podnikání zapojené do aktivit souvisejících s kryptoměnami, jako jsou služby směnárny kryptoměn a poskytování peněženek. Tyto licence dohlíží Česká národní banka a Finanční analytický úřad, čímž zajišťují dodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML) a pravidel znalosti klienta (KYC).

bottom of page