top of page

Antigua a Barbuda

Občanství za investice

Investiční programy Antigua a Barbuda

Program občanství Antiguy a Barbudy prostřednictvím investic nabízí různé investiční cesty:

 1. Národní rozvojový fond: Žadatelé mohou přispět do Národního rozvojového fondu, a to již od 100 000 USD pro jednoho žadatele, s dalšími poplatky za závislé osoby.

 2. Investice do nemovitostí: Investujte do schválených projektů v oblasti nemovitostí s minimální investicí ve výši 200 000 USD. Nemovitost musí být držena po určitou dobu, obvykle po dobu pěti let.

 3. Investice do podnikání: Podnikatelé mohou investovat alespoň 1,5 milionu USD do oprávněného podnikatelského záměru nebo podniku.

 4. Fond University of the West Indies: Darování 150 000 USD Fondu University of the West Indies je další cestou k občanství.

 

Výhody občanství Antiguy a Barbudy

 

Získání občanství Antiguy a Barbudy prostřednictvím investic přináší bohatství výhod:

 

 • Cestování bez víz: Mějte volný vstup nebo možnost víza na místě do více než 165 zemí, včetně Spojeného království, Schengenského prostoru a Kanady.

 • Daňové výhody: Antigua a Barbuda neklade osobní příjmovou daň, daň z majetku ani dědickou daň, což z něj činí daňově efektivní destinaci pro obyvatele.

 • Občanství pro rodinné příslušníky: Žadatelé mohou zahrnout do rodiny členy, jako je manžel nebo manželka, závislé děti do 31 let, rodiče, prarodiče starší 55 let a neprovdané sourozence hlavního žadatele nebo jeho manžela.

 • Nádherná krajina: Těšte se na přírodní krásy písečných pláží, bujné krajiny a tyrkysové vody, za nimiž je Antigua a Barbuda proslulá.

 • Kvalita života: Zažijte vysokou kvalitu života s přístupem k prvotřídní zdravotní péči, vzdělání a životním amenitám.

 

Časový rámec zpracování

 

Časový rámec získání občanství Antiguy a Barbudy prostřednictvím investic je známý pro svou efektivitu. Obvykle žadatelé mohou očekávat zpracování svých žádostí během relativně krátké doby v 4 - 6 měsících, což je rychlá cesta k získání občanství v této karibské zemi.

 

Postup pro získání občanství Antiguy a Barbudy za investice

 

Postup zahrnuje několik klíčových kroků:

 

 1. Podání žádosti: Žadatelé podají své žádosti spolu se všemi požadovanými dokumenty.

 2. Ověření totožnosti: Provádí se důkladná kontrola a ověření totožnosti, aby byla zhodnocena způsobilost žadatele a jeho soulad.

 3. Investice: Po schválení ověření totožnosti žadatelé provedou požadovanou investici do svého vybraného programu.

 4. Schválení občanství: Žádost podstoupí proces revize a po schválení je uděleno občanství Antiguy a Barbudy.

 

Požadavky k získání občanství Antiguy a Barbudy za investice

 

Aby žadatelé splnili podmínky pro získání občanství Antiguy a Barbudy prostřednictvím investic, musí splnit konkrétní kritéria:

 

 • Provést požadovaný finanční příspěvek nebo investici.

 • Projít kontrolou ověření totožnosti.

 • Nemít trestní rejstřík.

 • Prokázat opravdový závazek vůči Antigui a Barbudě.

 

Dvojí občanství Antiguy a Barbudy

 

Antigua a Barbuda umožňuje dvojí občanství, což žadatelům umožňuje zachovat si své stávající občanství a zároveň využívat výhod občanství Antiguy a Barbudy. Tato flexibilita poskytuje výhody vícečetných občanství.

bottom of page