top of page

Příspěvek

Základní kapitál s.r.o.

Aktualizováno: 22. 9. 2023


Základní kapitál s.r.o.

Základní kapitál je jedním z hlavních prvků u společností s ručením omezeným (s.r.o.). Při zakládání nové společnosti je třeba určit jeho výši. Jaký je však význam základního kapitálu, co ovlivňuje a jak se rozhodnout? Tyto otázky zodpovíme v následujícím textu.


Co je základní kapitál?

Základní kapitál představuje finanční zdroje, které jsou k dispozici společnosti na začátku její existence. Jedná se o hodnotu vkladů, které majitelé vloží do nově vznikající firmy. Tyto vklady mohou být:

· Peněžité (hotovost nebo vklad na bankovním účtu).

· Nepeněžité (majetek, který je oceněn na základě znaleckého posudku, může se jednat o movitý nebo nemovitý majetek).


Jakou výši zvolit pro základní kapitál?

Minimální výše základního kapitálu pro společnosti s.r.o. je 1 Kč. Dříve byla minimální hodnota základního kapitálu mnohem vyšší (200 000 Kč), avšak v roce 2014 byla snížena na 1 korunu z důvodu odstranění překážek při zakládání nových podniků.


V praxi se však doporučuje zvolit vyšší částku pro základní kapitál při zakládání nové společnosti, například minimálně 10 000 Kč nebo více.


Proč zvolit vyšší základní kapitál?

Jak již bylo zmíněno, základní kapitál představuje finanční zdroje společnosti. Jeho výše by měla pokrýt alespoň základní náklady spojené s založením společnosti, které jsou samozřejmě mnohem vyšší než 1 Kč.


Celkové zřizovací náklady s.r.o. se mohou pohybovat kolem 10 000 Kč. A to nepočítáme například náklady na pronájem nemovitosti pro sídlo společnosti, což je zákonná požadavek. Pokud nemáte vlastní nemovitost, můžete využít virtuální sídlo, které také přináší další náklady na splnění zákonných povinností.


Při stanovení základního kapitálu je tedy vhodné zohlednit další nezbytné náklady spojené se spuštěním podnikání, jako jsou náklady na vybavení a reklamu. I při maximální úspoře nebude částka 1 Kč stačit k úspěšnému zahájení podnikání.


Zvolíte-li tedy základní kapitál ve výši 1 Kč, může to nepříznivě ovlivnit důvěryhodnost vaší společnosti. Může to také způsobit komplikace při žádosti o úvěr nebo při převodu podílů mezi společníky.


Jak složit základní kapitál?

Složení základního kapitálu je jedním z posledních kroků před zápisem do obchodního rejstříku. Jak a kdy ho složit?


Vkladem na bankovní účet:

Po vyhotovení notářského zápisu musíte v bance založit speciální účet pro složení základního kapitálu a na tento účet vložit finanční prostředky. Po provedení vkladu vám banka vydá potvrzení, které notáři umožní dokončit proces zápisu společnosti do rejstříku.


V hotovosti:

Od roku 2021 je možné složit základní kapitál v hotovosti až do výše 20 000 Kč přímo u notáře. Tato možnost usnadňuje a zrychluje proces založení společnosti. Tato možnost je vítaná zejména cizinci, protože banky vyžadují vyplnění bezpečnostních dotazníků, které musí projít schválením.

Kommentare


bottom of page