top of page

Příspěvek

Typy právnických osob v České republice

Aktualizováno: 22. 9. 2023


Typy právnických osob

Nyní Vám řekneme něco málo o typech legalizace podnikatelské činnosti v České republice. Zde jsou některé běžné typy právnických osob v České republice:


✔ Živnostenský list je nejjednodušší a nejčastější forma podnikání. Umožňuje jednotlivci provádět podnikatelské aktivity pod vlastním jménem nebo obchodním jménem. Jednotlivec přebírá osobní odpovědnost za všechny podnikatelské závazky.


✔ Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je oblíbenou volbou pro malé a střední podniky. Nabízí omezenou odpovědnost svým akcionářům, což znamená, že jejich osobní majetek je obecně chráněn. Kapitál společnosti je rozdělen na akcie a odpovědnost akcionářů je omezena v rozsahu jejich příspěvků.


✔ Akciová společnost (a.s.) je větší a složitější právnickou osobou, kterou často využívají střední a velké společnosti. Vyžaduje minimální základní kapitál a může vydávat akcie k získání kapitálu od veřejných nebo soukromých investorů. Odpovědnost akcionářů je omezena na výši jejich vkladu.


✔ Veřejná obchodní společnost (V.O.S.) nebo Komanditní společnost (K.S.): obchodní společnosti vznikají, když se dvě nebo více fyzických nebo právnických osob spojí za účelem provádění podnikatelské činnosti. Partneři veřejné obchodní společnosti (V.O.S.) mají neomezenou osobní odpovědnost, zatímco v komanditní společnosti (K.S.) existují generální partneři s neomezenou odpovědností a komanditisté s odpovědností omezenou na jejich příspěvky.


✔ Pobočka: zahraniční společnosti mohou zřídit pobočky v České republice. Pobočka funguje jako rozšíření zahraniční společnosti a nemá samostatnou právní osobnost. Zahraniční společnost zůstává odpovědná za závazky pobočky.


✔ Družstvo je vytvářena fyzickými nebo právnickými osobami s hlavním cílem uspokojovat ekonomické, sociální nebo kulturní potřeby svých členů. Členové přispívají svými zdroji, sdílejí zisky a rizika na základě svého zapojení. Odpovědnost členů družstva je obecně omezena na jejich příspěvky.


Je důležité si uvědomit, že volba právnické osoby závisí na různých faktorech, včetně povahy podnikání, obav ohledně odpovědnosti, daňových dopadů a požadované úrovně složitosti.


Při zahájení podnikání v České republice je doporučeno kontaktovat nás pro právní a odbornou radu, abyste zajistili dodržování všech příslušných zákonů a předpisů.

댓글


bottom of page