top of page

Příspěvek

Přechodný pobyt v České republice


Přechodný pobyt v České republice

Přechodný pobyt v České republice nabízí vzrušující příležitost pro jednotlivce z Evropské unie (EU) i z zemí mimo EU žít a pracovat v této krásné středoevropské zemi. Tento průvodce vám poskytne přehled obecných požadavků a postupů pro získání přechodného pobytu, se zaměřením na občany EU a mimo EU, rodinné členy a různé druhy povolení k pobytu.


Pokud se stěhujete do České republiky a potřebujete povolení k pobytu, doporučujeme kontaktovat našeho imigračního právníka v České republice. Naši odborníci vám mohou poskytnout profesionální vedení, pomoci s shromážděním potřebné dokumentace a poskytnout komplexní podporu na každém stupni procesu, aby se vše zjednodušilo.


Obecné informace


Přechodná povolení k pobytu v České republice jsou udělována cizincům, kteří si přejí žít a pracovat v zemi déle než 90 dní. Tato povolení jsou obvykle vydávána pro různé účely, jako je zaměstnání, studium, sloučení rodiny nebo podnikatelské záměry.


Přechodný pobyt v České republice pro občany EU


Občané EU mají určité výhody při podání žádosti o přechodný pobyt v České republice. Nepotřebují vízum ani účel pobytu, a postup je relativně jednoduchý. Občané EU by měli zaregistrovat svůj pobyt na Ministerstvu vnitra do 30 dnů od svého příjezdu.


Přechodný pobyt v České republice pro občany mimo EU


Pro občany mimo EU získání povolení k přechodnému pobytu v České republice zahrnuje složitější proces. Obvykle budete potřebovat konkrétní účel, jako je zaměstnání, studium nebo sloučení rodiny a dlouhodobé vízum pro vstup do země.


Přechodný pobyt pro rodinné členy v České republice


Rodinní členové jak občanů EU, tak občanů mimo EU, mohou žádat o povolení k přechodnému pobytu v České republice. Manželé, děti a závislé příbuzné mohou být oprávněni pro sloučení rodiny, pokud sponzor má platné povolení k pobytu.


Typy povolení k pobytu v České republice


 • Povolení k přechodnému pobytu v České republice: Toto povolení umožňuje jednotlivcům zůstat v zemi po určitou dobu. Obvykle je vydáváno pro zaměstnání, studium, sloučení rodiny nebo podnikatelské účely.


 • Povolení k trvalému pobytu v České republice: Po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu mohou jednotlivci požádat o trvalý pobyt, což jim poskytne více stability a méně omezení.


Jak získat povolení k přechodnému pobytu v České republice


Proces žádosti o povolení k přechodnému pobytu v České republice pro občany mimo EU zahrnuje několik kroků, včetně předložení požadovaných dokumentů a účasti na pohovoru na českém velvyslanectví nebo konzulátu ve vaší zemi původu.


Pro občany EU stačí navštívit Ministerstvo vnitra v České republice a předložit požadované dokumenty.


Seznam dokumentů pro žádost o povolení k přechodnému pobytu v České republice


 1. Pas: Musíte mít platný pas s minimální platností tři měsíce po zamýšleném datu návratu. Ujistěte se, že v pasu jsou k dispozici minimálně dvě prázdné stránky.

 2. Žádostní formulář: Vyplňte a podepište určený žádostní formulář.

 3. Identifikační fotografie: Předložte nedávnou identifikační fotografii, ne starší než 180 dní.

 4. Doklad o ubytování: Předložte dokumenty, které prokazují, že máte zajištěno ubytování v České republice. Může se jednat o rezervaci v hotelu, nájemní smlouvu, dopis od přítele nebo rodinného člena atd.

 5. Dokumentace o financích: Předložte důkazy o vaší finanční stabilitě, které ukazují, že si můžete finančně zajistit svůj pobyt v České republice.

 6. Platné zdravotní pojištění: Předložte doklad o platném zdravotním pojištění platném v České republice, s minimální pojistnou částkou 60 000 EUR.

 7. Potvrzení o platbě: Předejte doklady potvrzující platbu poplatku za žádost, který činí přibližně 200 CZK nebo 8 EUR.


Prosím, vezměte na vědomí:

 • Ujistěte se, že všechny vaše dokumenty jsou přeloženy do českého nebo slovenského jazyka.

 • Předkládejte originální dokumenty nebo notářsky ověřené kopie.

 • Některé dokumenty musí být opatřeny apostilou nebo ověřeny.

 • Všechny požadované dokumenty by neměly být starší než 180 dní, s výjimkou cestovního dokladu (pasu).


Jak dlouho trvá zpracování?


Časy zpracování povolení k přechodnému pobytu se mohou lišit v závislosti na vaší konkrétní situaci. Obvykle to trvá od 90 do 120 dní. Je důležité žádat s dostatečným předstihem, aby se zabránilo zpožděním.


Rozdíl mezi dlouhodobým vízem a povolením k pobytu v České republice


 • Dlouhodobé vízum: Udělováno na maximální dobu 1 roku a umožňuje více vstupů. Toto vízum je vydáváno pro širokou škálu účelů, včetně zdravotnictví, sportu, studia, kulturních aktivit, sloučení s rodinou, podnikání a dalších.


 • Povolení k pobytu: Navrženo pro pobyty přesahující 1 rok, proces povolení k pobytu obvykle začíná vydáním jednorázového víza. Toto počáteční vízum umožňuje vstup do České republiky za účelem získání povolení k pobytu. Povolení k pobytu jsou k dispozici z různých důvodů, včetně zaměstnání (například modrá karta nebo zaměstnanecká karta), studia a sloučení rodiny.


Seznam dokumentů pro žádost o trvalý pobyt v České republice


Pas: Váš pas by měl mít platnost buď tři, nebo šest měsíců.


 1. Fotografie: Ujistěte se, že vaše fotografie ve velikosti pasu je aktuální, pořízená v posledních šesti měsících, a splňuje velikost pasu 35 mm x 40 mm.

 2. Důkaz o pětiletém pobytu: Musíte předložit důkazy o pobytu v České republice po posledních pět let.

 3. Potvrzení o ubytování: Předložte dokumentaci potvrzující vaše ubytování v České republice. To může zahrnovat nájemní smlouvu nebo důkaz o vlastnictví nemovitosti.

 4. Výpis z bankovního účtu: Doložte důkaz o finanční stabilitě, jako jsou dokumenty potvrzující stálé zaměstnání a vaši schopnost se uživit.

 5. Certifikát o absolvování zkoušky z českého jazyka: Zahrňte dokumentaci, která potvrzuje vaše úspěšné absolvování zkoušky z českého jazyka.

 6. Potvrzení o neexistenci trestního rejstříku: Předložte potvrzení, že nemáte trestní rejstřík.


Pro občany EU a jejich rodinné členy jsou potřeba následující dodatečné dokumenty:


 1. Důkaz o členství v EU rodiny: Prokažte, že jste členem rodiny občana EU.

 2. Jednoroční členství v EU rodině: Potvrďte, že jste byli členem rodiny občana EU alespoň jeden rok.


Prosím, vezměte na vědomí: Při podání žádosti o vízum pro povolení k trvalému pobytu musí být všechny požadované dokumenty v českém jazyce nebo přeloženy do slovenštiny.


Jak dlouho trvá získání povolení k pobytu v Česku?


Doba zpracování povolení k pobytu se může lišit, ale obvykle trvá 60 dní.


Kdy mohu po trvalém pobytu zažádat o české občanství?


Po držení trvalého pobytu v České republice po dobu 5 let můžete požádat o české občanství.


Závěr


Přechodný pobyt v České republice je vzrušující příležitostí pro jednotlivce různého původu zažít život

v této krásné zemi. Ať už jste občanem EU, občanem mimo EU, porozumění různým typům povolení a postupům při žádosti je klíčové. Plánujte dopředu, shromažďujte potřebné dokumenty a vydejte se na cestu k přechodnému pobytu v České republice.


Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, neváhejte kontaktovat našeho imigračního právníka v České republice.

Comments


bottom of page