top of page

Příspěvek

Jak získat trvalý pobyt v České republice

Aktualizováno: 3. 10. 2023


trvalý pobyt v České republice

Proces získání trvalého pobytu v České republice zahrnuje několik kroků. Pro zahájení vaší žádosti je nutné osobně navštívit Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR). Je důležité vybrat příslušnou pobočku MVČR, která odpovídá vaší adrese a umístění.


Před podáním žádosti o trvalý pobyt v České republice se doporučuje konzultovat s naším imigračním právníkem v České republice. Náš odborník vám poskytne další informace a provede vás celým procesem podání žádosti o trvalý pobyt v souladu s českým imigračním právem, zajistí maximální pohodlí a profesionální podporu.


Seznam dokumentů pro žádost o trvalý pobyt v České republice. Pro trvalý pobyt v České republice musíte předložit následující dokumenty:


 • Platný cestovní pas s platností buď tři nebo šest měsíců.

 • Nedávnou fotografii pasového formátu (pořízenou v průběhu posledních šesti měsíců) 35 mm x 40 mm.

 • Důkaz o pobytu v České republice v průběhu posledních pěti let.

 • Důkaz o vašem ubytování, například nájemní smlouvu nebo koupi nemovitosti.

 • Výpisy z bankovního účtu pro prokázání finanční stability, včetně důkazu o stálé práci a soběstačnosti.

 • Certifikaci o úspěšném složení zkoušky z českého jazyka.

 • Osvědčení o čistém trestním rejstříku.


Žadatelé, kteří jsou občany nebo rodinnými příslušníky EU, musí předložit další dokumenty:


 • Důkaz o svém vztahu k občanovi EU.

 • Dokumentaci prokazující, že byli rodinnými příslušníky občana EU po dobu minimálně jednoho roku.


Upozornění: Při podávání žádosti o trvalý pobyt musí být všechny požadované dokumenty předloženy v češtině nebo přeloženy do češtiny nebo slovenštiny.


Při žádosti o trvalý pobyt je důležité poskytnout všechny potřebné dokumenty, včetně důkazu o úspěšném složení zkoušky z českého jazyka.


Kdy mohu podat žádost o trvalý pobyt?


 • Po 5 letech pobytu v České republice (s některými výjimkami), nebo

 • Po 2 letech pobytu v České republice, pokud jste byli členem rodiny českého občana nebo jiného občana EU, který obdržel trvalý pobyt v České republice po dobu nejméně jednoho roku.


Jak dlouho trvá získání povolení k pobytu v České republice?


Vydání povolení k trvalému pobytu v České republice obvykle probíhá do 60 dnů od data podání žádosti. Pokud je žádost podána na českém velvyslanectví v zahraničí, rozhodnutí bude oznámeno do 180 dnů.


Oznámení o rozhodnutí bude předáno prostřednictvím textové zprávy nebo e-mailu od Ministerstva vnitra.


Jak dlouho po trvalém pobytu mohu požádat o občanství České republiky?


Po pobytu v České republice s trvalým pobytem po dobu minimálně pěti let máte právo podat žádost o občanství České republiky.


Žádost o občanství musí být podána osobně. V závislosti na vašem aktuálním bydlišti a místě trvalého pobytu musíte podat žádost u Krajského úřadu České republiky.


Kontaktujte našeho specialistu, aby usnadnil proces podání žádosti o trvalý pobyt.

Comments


bottom of page