top of page

Příspěvek

České občanství sňatkem

Aktualizováno: 3. 10. 2023


České občanství sňatkem

Podle současné imigrační legislativy České republiky mohou cizinci získat české občanství využitím možností, které zákon nabízí. Nicméně proces získání českého občanství sňatkem není jednoduchý, ačkoli cizinci, kteří jsou ženatí s českými státními příslušníky, mají právo na jeho podání. Podrobnosti o tomto postupu jsou představeny v tomto článku.


Naši imigrační právníci v České republice mohou poskytnout komplexní konzultace ohledně právních kroků, které je třeba podniknout po uzavření manželství pro cizince, kteří se snaží získat české občanství sňatkem. Pokud jste se ještě neoženili se svým budoucím českým manželem/manželkou a plánujete tak učinit v této zemi, může vám náš právník také pomoci s konzultacemi ohledně postupů a přípravou nezbytných dokumentů pro registraci manželství u českých úřadů.


Pro získání českého občanství prostřednictvím manželství je nejprve nutné stát se trvalým rezidentem. Je důležité poznamenat, že samotné manželství nezkracuje dobu, kterou musíte v zemi strávit, abyste mohli podat žádost o české občanství. Existují dvě hlavní situace, které závisí na národnosti vašeho cizího manžela: občané Evropské unie a občané třetích zemí.


Jaký je proces nabytí českého občanství sňatkem?


Pokud jste cizím státním příslušníkem a plánujete trvale žít v České republice a vzít si za manžela/manželkou s českým statním občanstvím, je důležité vědět, že manželství lze uzavřít buď jako občanskou obřadní, nebo jako svatební obřad, podle vašich preferencí. Je také třeba poznamenat, že cizinci nemohou získat české občanství sňatkem rychleji než jiné kategorie cizinců, kteří žádají o občanství.


  1. Sňatek s českým státním příslušníkem: Prvním a především nezbytným požadavkem je legální manželství s českým státním příslušníkem. To je základ vaší oprávněnosti pro tuto cestu k občanství.

  2. Získání dočasného bydliště v České republice: Cizinec, který přijede do České republiky, by měl podat žádost o dočasné povolení k pobytu, které později může být převedeno na dlouhodobé povolení k pobytu v České republice.

  3. Trvalé bydliště: Po pěti letech pobytu v České republice s dočasným povolením k pobytu nebo s dlouhodobým povolením k pobytu v zemi cizinec může podat žádost o povolení k trvalému pobytu v České republice.

  4. České občanství: Pro občany třetích zemí lze podávat žádost o české občanství prostřednictvím sňatku po nepřetržitém pobytu v zemi po dobu 5 let, zatímco pro občany EU je tato lhůta zkrácena na 3 roky.


Seznam požadovaných dokumentů


Pro zahájení žádosti o české občanství prostřednictvím sňatku budete nejprve muset podat žádost o dočasné povolení k pobytu prostřednictvím manželství a shromáždit soubor nezbytných dokumentů. Tyto dokumenty obvykle zahrnují:


  1. Rodinný list

  2. Doklad o občanství - cestovní doklad

  3. Doklad o legální schopnosti uzavřít manželství

  4. V některých případech potvrzení o rodinném stavu a trvalém bydlišti

  5. Certifikát o oprávněnosti k pobytu v České republice, vydaný Policií České republiky, který nesmí být starší než 7 pracovních dnů ode dne sňatku

  6. Pokud jste byli již dříve ženati, také osvědčení o rozvodu nebo úmrtní list.


Získání českého občanství sňatkem je významným krokem na cestě ke stání se součástí živé české společnosti. Umožňuje vám využívat výhody občanství, včetně práva na život a práci v zemi, přístupu k zdravotní péči a vzdělání a účasti na občanských aktivitách.


Pro zajištění bezproblémového postupu pro získání českého občanství sňatkem doporučujeme kontaktovat našeho zkušeného imigračního právníka, který vám pomůže s celým procesem, od získání dočasného povolení k pobytu po nabytí českého občanství sňatkem. Naše tým pečlivě vypracoval účinné strategie a postupy pro úspěšnou žádost o občanství.

Kommentit


bottom of page